Εκπαιδευτικά σεμινάρια για DPOs

H PRIORITY και η PERFORMANCE σχεδίασαν με βάση την εμπειρία τους από τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα GDPR στην Ελλάδα και με την επιστημονική επιμέλεια της Ένωσης Ελλήνων Δικηγόρων e Θέμις, δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.


Διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων: Οι κρίσιμες «72 ώρες»

Η ανάπτυξη κυβερνο-άμυνας (cyber defense) αποτελεί ευθύνη της κάθε εταιρείας. O Κοινοτικός Κανονισμός 2016/679 για την προστασία δεδομένων (G.D.P.R - General Data Protection Regulation) θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάιο του 2018 και το νέο απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέτει ανάλογη προσαρμογή όπως το χρονικό περιθώριο των 72 ωρών για την αναφορά της κυβερνο-επίθεσης προς τις αρχές.


DPO CERTIFICATION 4, 5 & 6 Δεκεμβρίου 2017 (09:30-17:00)

Η AQS πρωτοπόρος στην εκπαίδευση στελεχών για τον Κανονισμό 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), καθώς και στην υλοποίηση σχετικών Έργων Συμμόρφωσης διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί σε Πιστοποίηση προσόντων του Data Protection Officer. Η πιστοποίηση δίδεται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις, από τον φορέα TUV Austria βάσει του ISO 17024.