Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Why a GDPR compliant Site is Crucial these Days?
Why a GDPR compliant Site is Crucial these Days?Wednesday, July 18th, 2018After the Facebook scandal, GDPR become more prominent. GDPR – General Data Protection Regulation was finally enforced on 25th May […]Read More
Αντικρούει τον GDPR η νομοθεσία για «ξέπλυμα χρήματος»;
Αντικρούει τον GDPR η νομοθεσία για «ξέπλυμα χρήματος»;Tuesday, July 17th, 2018Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ήρθε για να μείνει, χωρίς όμως να επηρεάσει απαραίτητα κάθε διαδικασία που αφορά επεξεργασία προσωπικών […]Read More
Οι εταιρείες συλλέγουν περισσότερα δεδομένα από όσα μπορούν να χειριστούν, ακόμα και μετά το GDPR
Οι εταιρείες συλλέγουν περισσότερα δεδομένα από όσα μπορούν να χειριστούν, ακόμα και μετά το GDPRFriday, July 13th, 2018Οι εταιρείες συλλέγουν περισσότερα δεδομένα από όσα μπορούν να χειριστούν, ακόμα και μετά το GDPR. Δύο στις τρεις εταιρείες σε […]Read More
How GDPR and AI Turned Unified Data Into a Business Imperative
How GDPR and AI Turned Unified Data Into a Business ImperativeWednesday, July 11th, 2018If you’ve ever watched the cooking show “Barefoot Contessa” on the Food Network, you know the host Ina Garten always […]Read More
Μετά το GDPR έρχεται το ePrivacy
Μετά το GDPR έρχεται το ePrivacyThursday, June 28th, 2018Καλά-καλά δεν άρχισε η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation-GDPR), που αποτελεί ήδη μεγάλο […]Read More
European regulators report sharp rise in complaints after GDPR
European regulators report sharp rise in complaints after GDPRWednesday, June 27th, 2018Watchdogs reveal more data protection complaints and increase in breach notifications The first month of GDPR has seen a sharp […]Read More
A month after GDPR takes effect, programmatic ad spend has started to recover
A month after GDPR takes effect, programmatic ad spend has started to recoverMonday, June 25th, 2018Programmatic ad spending has started to recover a month after the arrival of the General Data Protection Regulation caused it […]Read More
Επαναλαμβάνεται η εξαιρετικά επίκαιρη ημερίδα του ΕΙΑΣ για τον GDPR
Επαναλαμβάνεται η εξαιρετικά επίκαιρη ημερίδα του ΕΙΑΣ για τον GDPRWednesday, June 20th, 2018Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ανταποκρινόμενο σε αίτημα πολλών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επαναλαμβάνεRead More
Coming to terms with GDPR: A reckoning for app developers
Coming to terms with GDPR: A reckoning for app developersTuesday, June 19th, 2018Editor’s note: The following is a guest post from Dale Carr, founder and CEO at Leadbolt. It’s inconvenient. It’s disruptive. It’s cumbersome. But […]Read More
Robots save Nordea from GDPR processing nightmare
Robots save Nordea from GDPR processing nightmareMonday, June 18th, 2018With the new General Data Protection Regulation (GDPR) threatening to swamp workers, Nordea turned to Robotics Process Automation (RPA), slashing […]Read More